Gelir Vergisi Dilimleri

Vergi dilimleri, az kazanandan az oranda, çok kazanandan çok oranda vergi alınması amacıyla oluşturulmuş, Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesi ile düzenlenmiş bir sistemdir. Bir ücretli çalışanın ya da bir kurumun bir takvim yılı içerisinde elde ettiği gelir arttıkça ödeyeceği vergi oranı da kademeli olarak artmaktadır. Vergi dilimlerinin sınırı her yeni yıl öncesi hükümet tarafından belirlenir.

Vergi Dilimleri 2018

2018 yılı için vergi dilimlerinin sınırları henüz kesinleşmemiştir. Diğer taraftan kamuoyuna yansıdığı üzere 3. vergi dilimi için uygulanan %27 vergi kesintisinin yüzde 30'a çıkarılması planlanmaktadır.

Geçmiş Yıllar

2017 yılı için tespit edilen en düşük vergi dilimi sınırı 13.000 TL olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı sonunda enflasyonunun yüzde 8,53 olduğu ve 2016'da ilk dilimin 12.600 TL olduğu düşünüldüğünde 2017 için beklenen ilk vergi diliminin 13.675 TL olması gerektiği söylenebilir. Fakat 13.000 TL de bırakılarak 2016'dan 2017'ye geçişte reel getirisi aynı olan maaştan daha fazla vergi alınmasına neden olmuştur.

Vergi Dilimleri 2017 (ücret gelirleri için)
Vergi DilimiVergi Oranı
13.000 TL'ye kadar%15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası için%20
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası için%27
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlasına%35


Ücret Dışı Gelirler İçin 2017 Vergi Dilimi
Vergi DilimiVergi Oranı
13.000 TL'ye kadar%15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası için%20
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası için%27
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlasına%35


2016 yılı için tespit edilen gelir vergisi dilimleri ise şöyledir

Vergi Dilimleri 2016 (ücret gelirleri için)
Vergi DilimiVergi Oranı
12.600 TL'ye kadar%15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası için%20
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası için%27
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL, fazlasına%35


Ücret Dışı Gelirler İçin 2016 Vergi Dilimi
Vergi DilimiVergi Oranı
12.600 TL'ye kadar%15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası için%20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası için%27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlasına%35