Devlet Memuru Sayısı

Kamuda istihdam edilen personel sayılarını istihdam türüne ve çeşitli alt kriterlere göre inceleyebilirsiniz. Türkiye'de devlet memuru sayısı 3 milyonu aşmıştır. İşte tüm rakamlar.
Son Güncelleme: 06.08.2017 13:06

TÜİK'in 2017 yılı Nisan ayı verilerine göre ülke genelinde toplam 27 milyon 885 bin kişi herhangi bir işte çalışmaktadır. Diğer taraftan Temmuz 2017 verilerine göre de kamu personeli diğer bir deyişle devlet memuru sayısı 3 milyon 341 bin 358 kişiye ulaşmıştır. Buna göre ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 11,98'i kamu tarafından sağlanmaktadır.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı personeli hariç olmak üzere kamuda istihdam edilen personel sayısı şöyledir.

Devlet Memuru Sayısı (Temmuz 2017)
StatüMemur Sayısı
Memur2.449.538
Hakim ve Savcılar17.400
Öğretim Elemanları128.277
Sözleşmeli Personel (657/4B, 399 ve 5393/49)163.800
İşçi (Sürekli İşçi)229.961
İşçi (Geçici İşçi)24.875
İşçi (Kapsam Dışı İşçiler)3.572
İşçi (Kamu Bankalarındaki İşçiler)62.183
Geçici Personel20.363
Askeri Personel241.389
TOPLAM3.341.358