Gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor

18.09.2017 16:55

Gelir dağılımındaki eşitsizlik 2016 yılında da artış gösterdi.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik 2016 yılında da artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları açıklandı.

Yayınlanan sonuçlara göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 0.7 puan arttı ve %47,2'ye yükseldi.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.1 puan artarak yüzde 6.2 olsa da en zengin yüzde 20'nin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7.6'dan 7.7'ye çıktı.

2015 yılı için hesaplanan Gini katsayısı 0,397 iken 2016 yılında gelir dağılımı eşitsizliği 0,007 puan artarak 0,404 puana çıktı.

GİNİ KATSAYISI NEDİR
Kişisel gelir dağılımında adaleti ölçmek için kullanılan araçlar içinde en yaygın kullanılan araç Gini katsayısıdır. Gelir dağılımının tam olarak eşit olduğu ekonomilerde yani herkesin eşit gelir elde ettiği ülkelerde gini katsayısı sıfır çıkar. Gini katsayısı "0" ile "1" arasında değişen bir katsayı olup sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin, 1'e yaklaştıkça ise gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını gösterir.