Tekirdağ Limanı özelleştirilecek

12.10.2017 13:22

Tekirdağ Limanı, 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait "Tekirdağ Limanı", 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi gerçekleştirilecek.

Özelleştirme idaresi duyurusunda; birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek olan ihale, komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabileceği bildirdi.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecekler. ihaleye katılmak için 15 Milyon Türk Lirası geçici teminat yatırılması gerekiyor. İhaleye katılacaklar için son teklif verme tarihi ise 20 Aralık 2017.