Halkapınar - Otogar Metro Projesi

Yatırım programına ilk olarak 2014 yılında giren İzmir Halkapınar - Otogar Metro Projesi, 2018 yatırım programında Halkapınar-Otogar Demiryolu Bağlantısı projesi olarak geçmekte olup karakteristik özellik bilgisi olarak ta "Elektromekanik (4,5 km), Raylı Sistem (4,5 km), Çift Hat Demiryolu (4,5 km)" ifadesine yer verilmektedir. Kamu yatırım programına göre Halkapınar - Otogar Metro Projesi 2014E010080 proje numarası ile takip edilmektedir.
2018 yılı hesaplarına göre toplam 383.317.000 TL'ye mal olması planlanan proje için 2017 sonu itibariyle 0 TL kamu harcaması yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu projenin yıllar itibariyle yatırım programında yer verilen ödenek ve harcama bilgilerini görebilirsiniz.
Güncelleme: 19.01.2017 17:02

Halkapınar - Otogar Metro Projesi Yatırım Harcamaları (bin TL)
YılBaşlangıç
Bitiş
Hesaplanan
Proje Tutarı
Ayrılan ÖdenekÖnceki Yıla Kadar
Kümülatif Harcama
Gerçekleşme
(Küm.Har./Pro.Tut.)
20142014-2017282.05160.0000%0,0
20152014-2017310.00052.1860%0,0
20162014-2018333.5602.0000%0,0
20172014-2019356.2425.0000%0,0
20182014-2019383.31721.5000%0,0

İlgili Tablolar