Ankara - Sivas Hızlı Tren Projesi

Yatırım programına ilk olarak 2007 yılında giren Ankara - Sivas Hızlı Tren Projesi, 2017 yatırım programında projesi olarak geçmekte olup karakteristik özellik bilgisi olarak ta "Kontrollük, Müşavirlik, Yüksek Hızlı Tren Hattı (393 km)" ifadesine yer verilmektedir. Kamu yatırım programına göre Ankara - Sivas Hızlı Tren Projesi 2007E010120 proje numarası ile takip edilmektedir.
2017 yılı hesaplarına göre toplam 9.060.469.000 TL'ye mal olması planlanan proje için 2016 sonu itibariyle 3.742.828.000 TL kamu harcaması yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu projenin yıllar itibariyle yatırım programında yer verilen ödenek ve harcama bilgilerini görebilirsiniz.

Ankara - Sivas Hızlı Tren Projesi Yatırım Harcamaları (bin TL)
YılBaşlangıç
Bitiş
Hesaplanan
Proje Tutarı
Ayrılan ÖdenekÖnceki Yıla Kadar
Kümülatif Harcama
Gerçekleşme
(Küm.Har./Pro.Tut.)
20072007-20112.091.58310%0,0
20082007-20112.091.58310%0,0
2009000%0,0
20102007-20132.091.583160.00089.251%4,3
20112007-20132.212.895200.000356.640%16,1
20122007-20152.367.798300.000879.412%37,1
20132007-20152.486.188300.0001.115.932%44,9
20142007-20172.635.359120.0001.398.104%53,1
20152007-20182.793.481400.0002.116.950%75,8
20162007-20183.255.786350.0002.878.151%88,4
20172007-20189.060.469350.0003.742.828%41,3

İlgili Tablolar