Ankara - Kayseri Hızlı Tren Projesi

Yatırım programına ilk olarak 2014 yılında giren Ankara - Kayseri Hızlı Tren Projesi, 2017 yatırım programında Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi olarak geçmekte olup karakteristik özellik bilgisi olarak ta "Etüt-Proje, Kontrollük, Müşavirlik, Yüksek Hızlı Tren Hattı (139 km)" ifadesine yer verilmektedir. Kamu yatırım programına göre Ankara - Kayseri Hızlı Tren Projesi 2014E010090 proje numarası ile takip edilmektedir.
2017 yılı hesaplarına göre toplam 2.174.631.000 TL'ye mal olması planlanan proje için 2016 sonu itibariyle 1.068.000 TL kamu harcaması yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu projenin yıllar itibariyle yatırım programında yer verilen ödenek ve harcama bilgilerini görebilirsiniz.

Ankara - Kayseri Hızlı Tren Projesi Yatırım Harcamaları (bin TL)
YılBaşlangıç
Bitiş
Hesaplanan
Proje Tutarı
Ayrılan ÖdenekÖnceki Yıla Kadar
Kümülatif Harcama
Gerçekleşme
(Küm.Har./Pro.Tut.)
2014000%0,0
20152014-20181.885.2921.0000%0,0
20162014-20192.028.57430.0000%0,0
20172014-20202.174.6315.0001.068%0,0

İlgili Tablolar