• »
  • Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden değerleme oranı her yıl Kasım ayında Maliye Bakanlığı tarafından Yİ-ÜFE dikkate alınarak belirlenen ve Resmi Gazete'de yayınlanan bir değerleme oranıdır.

Yeniden değerleme oranı, bir sonraki yıl uygulanacak birçok zamma referans olarak kullanılmaktadır. Vergi, istisna, harç, ceza gibi bir çok kamusal işlem ücreti/istisnası yeniden değerleme oranına göre belirlenir.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas olan Yurt İçin Üretici Fiyat Endeksi'dir. Her yılın Ekim ayında oluşan son 12 aylık Yİ-ÜFE, o yılın yeniden değerleme oranını gösterir. Örneğin 2016 yılı Ekim ayında son 12 aylık Yİ-ÜFE %3,83 olmuş, bununla beraber 2016 yılı yeniden değerleme oranı da 3,83 olarak belirlenmiştir.2017 yılı yeniden değerleme oranı


2017 yılı "Eylül" ayı itibariyle son 12 aylık ÜFE yüzde 16,28'dir. Ekim ayında da yakın bir oran oluşacağı düşünüldüğünde 2017 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 16 düzeyinde olacak ve 2018 yılı için yapılacak zam ve istisnalara referans oluşturacaktır.

Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
YılResmi Gazete Tarihi - SayısıYeniden Değerleme Oranı
201611 Kasım 2016 - 29885%3,83
201510 Kasım 2015 - 29528%5,58
201415 Kasım 2014 - 29176%10,11
201319 Kasım 2013 - 28826%3,93
201210 Kasım 2012 - 28463%7,80
201117 Kasım 2011 - 28115%10,26
201012 Kasım 2010 - 27757%7,70
200914 Kasım 2009 - 27406%2,20
200820 Kasım 2008 - 27060%12,00
200717 Kasım 2007 - 26703%7,20
200628 Kasım 2006 - 26360%7,80
200518 Kasım 2005 - 25997%9,80
2004%11,20